Vi åbner døren til din fremtid

Se vores præsentationsfilm

I forlængelse af statsministerens udmelding er Gladsaxe gymnasium lukket fra torsdag den 12. marts og frem til og med 2. påskedag den 13. april. 

Der er ikke undervisning på gymnasiet i denne periode, men I kan regne med at få opgaver eller virtuel undervisning i et vist omfang. 

Børne- og Undervisningsministeriet har op til påskeferien ikke meldt en plan ud vedr. genåbning af institutionerne. På Gladsaxe gymnasium har vi derfor valgt at forlænge perioden med virtuel undervisning for alle elever til og med fredag den 17. april. 

I skal dagligt holde øje med jeres mail, da det er den måde, vi kommunikerer med jer i den kommende tid.

Læs beskeder sendt til eleverne.

Vi har d. 18. marts sendt et kvitteringsbrev i e-Boks til alle 1. prioritetsansøgere med besked om, at vi i år har fået flere ansøgere, end vi har plads til at optage.

Derfor bliver alle ansøgere til Gladsaxe gymnasium fordelt af et fordelingsudvalg, som fordeler de ansøgere, der har kortest transportafstand til os på nær få undtagelser. Du kan læse mere om elevfordelingen og fordelingsudvalgene på Region H's hjemmeside.

Den 30. april får du besked i din e-Boks, om vi har reserveret en foreløbig plads til dig.

De elever, som ikke opfylder betingelserne for at blive optaget, indkaldes til en skriftlig optagelsesprøve. Prøven består af opgaver i fagene dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi og varer fire timer. Prøven bedømmes bestået eller ikke-bestået og følges op af en optagelsessamtale. Hvis du skal til en optagelsesprøve, vil du blive indkaldt via e-Boks.

Der afholdes optagelsesprøve på følgende datoer:
29. april:  Fortrinsvis for elever fra prøvefri skoler og/eller for elever, som ikke følger undervisning i 2. fremmedsprog.
12. juni:  Fortrinsvis for elever, der primo juni er vurderet ikke-uddannelsesparate.
29. juni:  Fortrinsvis for elever, der ikke har bestået folkeskolens afgangseksamen i 2020.
4. august:   Fortrinsvis en sygeprøve.

Når folkeskolens afgangsprøver er afholdt, og resultatet foreligger, får du endelig besked om optagelse på gymnasiet.

Gladsaxe gymnasium er et stort gymnasium med et bredt udbud af fag og studieretninger. Det betyder, at du kan vælge en studieretning, der passer til lige netop dig.

Studieretningerne er forhåndsdefineret af Undervisningsministeriet. På Gladsaxe gymnasium udbyder vi dog også en global studieretning for dig, der ønsker en særlig international profil. Vi er også et af de få gymnasier i regionen, der har en studieretning med geovidenskab. Her arbejder vores elever bl.a. med, hvad der styrer klimaforandringerne, og hvilke muligheder vi har for at påvirke dem.

Er du i tvivl om, hvilken studieretning der er den rigtige? Når du begynder på gymnasiet vil du får en grundig introduktion til de forskellige fag og studieretninger. Prøv også vores Studieretningsvælger, hvor du kan få overblik over de muligheder de enkelte studieretninger giver, og hvilke valgfag du har mulighed for at supplere med.


Vidste du at...

95
dygtige lærere er på GG - 35 af dem med briller
25.000
bøger er udlånt i bogdepotet
15.000
bøger skifter ejere henover ferien